Blogissa pääset seuraamaan Ylä-Savon ammattiopiston

SISUSTUS-, VERHOILU- JA RESTAUROINTI OPISKELIJOIDEN (artesaanien)

ja siinä sivussa vähän opettajienkin arkipäivän tapahtumia.

Tervetuloa seuraamaan!

23.1.2019

Sisustajakilta

Sisustajakilta Original-status tänään Ysaolle!Kiltakouluissa tavoitteena on rakentaa turvallinen ja digitalisaatiota hyödyntävä oppimisympäristö, jossa virheet ovat sallittuja. Kullekin opiskelijalle rakentuu heti opintojen alusta oma oppimispolku ja oppimisen ratkaisut tehdään kunkin yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Tiimi- ja vertaisoppiminen sekä yhteisöllisyys luovat hyvää yhteishenkeä ja tukevat oppimista. Oikeat asiakastyöt ja yrittäjämäiset toimintatavat kartuttavat pystyvyyden tunnetta. Asiakastöistä syntyneet työnäytteet luovat oivan pohjan työelämään siirtymiselle.